overlay

Tarihçe

02 Aralık 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikle Sağlık Bakanlığımız yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Bağlı Kurumlar ve Genel Müdürlükler ile Taşrada İl Sağlık Müdürlükleri ve ihtiyaca göre ilçelerde kurulan ilçe sağlık müdürlükleri oluşturulmuş, 04/01/2012 tarihli ve 28163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğine’’ dayanılarak hazırlanan 11/07/2017 tarih ve 39608046 -51275 sayılı ‘‘Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge” ile Yahşihan Toplum Sağlığı Merkezi İlçe Sağlık Müdürlüğü altında teşkilatlandırılmıştır.
İlçe Sağlık Müdürlüğü görevini Dr. Fatma SÖNMEZ yürütmektedir.