overlay

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün bünyesinde çalışan ve bağlı kuruluşlarda (Aile Hekimliği Birimleri, Sağlık Evleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında) görev yapan tüm personellerin göreve başlama, görevden ayrılma, izin, rapor ve diğer özlük işleri yürütmek, dosyalarını tutmak ve arşivlemek,Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen aşı ile önlenebilir hastalıklara yönelik çalışmaları yürütmek, Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) ve koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılan aşı ve soğuk zincir malzemelerinin sorumluluk alanı içerisindeki lojistik hizmetlerini yürütmek,

Bölgemizdeki bulaşıcı hastalık verilerini toplayarak, kayıtlarını tutmak ve değerlendirmek, sürveyansını yapmak veya yaptırmak ve tüm tedbirlerin alınması için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,yenidoğan tarama programı kapsamındaki çalışmaları yürütmek,işitme tarama programı kapsamında 1. Sınıflara işitme tarama testi yapmak, testi geçemeyen öğrencilerimizin Kulak Burun Boğaz Uzmanına sevkini yapıp takibini yapmak,diyetisyenlerimiz vasıtası ile sağlıklı beslenme ve obezite danışmanlığı, psikolog vasıtası ile akıl ve ruh sağlığı açısından danışmanlık hizmeti vermek ve halka yönelik eğitimler  düzenlemek,okullarda Sağlıklı Beslenme eğitimleri düzenlemek,sağlıkla ilgili özel gün ve haftalarla ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenmek,meme kanseri, Rahim Ağzı Kanseri, Kolon Kanseri tarama programlarını yürütmek, ve eğitimler düzenlemek, SABİM, CİMER işlemlerini yürütmek, ilçemize başka il veya ilçeden gelen ya da mahalle değiştiren vatandaşların yeni aile hekimine geçişini yapmak, bunlarla ilgili istatistiki bilgilerin kaydını tutmak, Ağız diş sağlığı kapsamında flor-jel uygulamaları düzenli olarak yapılmasını sağlamak, Ağız ve diş sağlığı hakkında okullarda eğitimler düzenlemek, Çevre Sağlığıyla ilgili olarak bölgedeki su numunelerini almak, kontrolünü ve takibini yapmak, sulardaki klor miktarını günlük olarak ölçüp, eksikliği durumunda Belediye Başkanlığıyla irtibat kurarak klor uygulamasının yapılmasını sağlamak,İlgili kurumlarla işbirliği halinde oluşturulan ekiplerle okul ve yurt denetimlerini yapmak,ilçe Hıfzıssıha Kurulu sekreterya işlerini yürütmek, 4207 Sayılı Kanun gereği tütün denetimlerini yapmak, ilçe Tütün Kurulu çalışmalarının sekreterya işlerini yürütmek, piyasa gözetim ve denetimi kapsamında biosidal ürünlerle ilgili işlemleri yürütmek, ilçemizde faaliyet gösteren Eczanelerin rutin ve rutin dışı denetimlerini yapmak.